Header Image

Kompas Winning Team

Kan het in uw organisatie of op uw afdeling beter met de onderlinge samenwerking?
Verandert de omgeving wel, maar blijft het in uw team te veel bij het oude?
Moet er iets gebeuren om klaar te zijn voor de toekomst?

Dan komt dit vast bekend voor:

 • Terugkerend dezelfde discussies zonder verandering
 • Onzekerheid en terugtrekken op eilandjes
 • Toenemend verzuim, cynisme, klachten over werkdruk
 • De omgeving verandert, maar de werkwijze onvoldoende
 • Te veel stress en te weinig focus

Ik wil meer informatie

“Dit kan anders!”
Verzet de bakens met
Kompas Winning Team

Hiermee krijgt het team

 • Inzicht in elkaars waarden en talenten
 • Meer onderling begrip en waardering
 • Een groter oplossend vermogen
 • Heldere richting en focus
 • Vertrouwen in elkaar en de toekomst
 • Hernieuwde positieve energie

Kompas Winning Team concreet:

 • Elk teamlid neemt deel aan de online kompastraining
 • Daarnaast 2 begeleide team-bijeenkomsten op maat
 • Na elke online les individuele e-coaching

Ik wil meer informatie 

Top